08/02/2023

Día: 20 de octubre de 2018

Andratx, solidari per solidaritat

No sigui cas que acabi passant com altres iniciatives similars hagudes darrerament a ca nostra, promogudes per organitzacions de les quals mai més hem sabut res, esforços de les quals encara no han arribat als damnificats