Opiniones

Saber vendre, saber escoltar…

Per això es demana més sentit empàtic amb la ciutadania. Que és qui acabarà pagant els plats trencats...

 Hem sabut per la premsa que des de la Cúria es volen iniciar contactes “amb moviments empresarials i comercials del municipi”per tal de trobar una sortida a aquesta crisi.

Com que pel que pareix al contribuent no li costarà gran cosa, és una idea brillant. Però veient com s’ha venuda…hom podria pensar justament el contrari. Saber vendre bé una idea és quasi tant important com tenir-la, aquesta és la lliçò.
 

Per això es demana més sentit empàtic amb la ciutadania

Entre nosaltres: ja sabem que gestionar és difícil. Més, en períodes de dificultats. Per això es demana més sentit empàtic amb la ciutadania. Que és qui acabarà pagant els plats trencats. Amb periodistes de Ciutat, la Vila, Port o S’Arracó.
 
De la mateixa manera que es fa l’observaciò anterior a l’equip de Govern municipal, felicitar-lo per les darreres decisions de tipus econòmiques en quan a les taxes del conjunt d’establiments hostelers, quan pels darrers entenem els hotelers pròpiament dits i la seva oferta complementària. 
 

Tocaria un altre paquet tributari dirigit als ciutadans i ciutadanes del Terme

Ara tocaria un altre paquet tributari dirigit als ciutadans i ciutadanes del Terme: ells també pateixen aquests difícils moments. Estem segurs de que així serà, i que properament sa. El més important és demostrar que continua escoltant.
 
Moltes gràcies.
Bernat Jofre i Bonet