05/02/2023

Autoritzats els convenis per al finançament dels serveis socials dels ajuntaments

Aquests 23 milions que aporta la Conselleria d’Afers Socials i Esports es complementen amb les aportacions econòmiques corresponents que duen a terme els consells insulars i els ajuntaments

Autoritzats els convenis amb els consells per al finançament dels serveis socials comunitaris bàsics dels ajuntaments 👇

fbba7993-5fef-44fb-a96b-b8ef8cc64c15


Novetats del nou Pla