Decret Llei per donar més garanties econòmiques a les famílies sense recursos de les Illes Balears
El Govern dona més garanties econòmiques a les famílies sense recursos amb un decret llei que regula totes les prestacions socials de caràcter econòmic que es poden percebre a la comunitat autònoma.

Aquesta regulació fa possible que tots aquells amb vulnerabilitat econòmica sobrevinguda que no puguin accedir al nou Ingrés Mínim Vital (IMV) rebin la Renda Social Garantida (RESOGA). La conselleria d’Afers Socials i Esports amplia els perfils actuals dels perceptors i les quanties de la renda illenca per adaptar-la a les característiques de la prestació estatal, garanteix el complement de les pensions no contributives (PNC) i crea una comissió interdepartamental que analitzarà cada any si s’han de complementar i com les rendes més baixes per via pressupostària.

Aquest decret desenvolupa l’article 22 de la Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears que fa referència a les tipologies de prestacions econòmiques del sistema. La nova regulació estableix tres tipologies de prestacions socials de caràcter econòmic: les de dret subjectiu, les de concurrència competitiva i les d’urgència social.

Les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu són la nova Renda Social Garantida, el complement de Renda Social Garantida i la Renda d’Emancipació. Les prestacions socials de caràcter econòmic de concurrència competitiva permeten desenvolupar, al marge de la normativa de subvencions, convocatòries d’ajudes econòmiques que tenguin una disponibilitat econòmica limitada; i finalment, les d’urgència social permeten regular, sobretot, les ajudes econòmiques bàsiques dels ajuntaments, les d’emergència i les de suport familiar i suport a la inserció social.

Renda Social Garantida

L’aprovació de l’Ingrés Mínim Vital per part de l’Estat ha creat un nou escenari en el camp de les prestacions socials. És per aquest motiu que la Conselleria d’Afers Socials i Esports ha adaptat la Renda Social Garantida a la nova realitat, cobrint l’espai de necessitats econòmiques emergents i sobrevingudes dels illencs.

El Govern dona fins al 30 d’agost perquè els actuals perceptors de la Renda Social sol·licitin l’Ingrés Mínim Vital a la Seguretat Social, fet que determinarà si passen a rebre la prestació estatal o mantenen la balear.  En cap cas es podran rebre les dues prestacions a la vegada. 

La Renda Social Garantida (RESOGA) és el nivell de renda mínim que el Govern de les Illes Balears garanteix als ciutadans des de la seva aprovació el 2016. Amb la modificació d’avui equiparà els perfils dels perceptors i les quanties de la prestació autonòmica a l’estatal. A partir d’ara podran ser titulars de la RESOGA totes aquelles persones majors d’entre 23 i 65 anys que visquin en situació de vulnerabilitat que no tenguin accés a l’Ingrés Mínim Vital. A més, també inclou les persones majors de 65 anys que no puguin accedir a una pensió.

COMERCIO ANDRATX sa-societat-CANAFORNERAandratx

ansat

barcubano2020andratx-1

URBAN&LEGAL ABOGADOS

pinturas_andratx

electrotecnica

ecotorres excavacions-vallterra-andratx COMERÇ_ANDRATX

SA FINESTRA

TODA LA PROGRAMACION

fbba7993-5fef-44fb-a96b-b8ef8cc64c15 

 

Incrementa els perfils actuals i els imports de la Renda Social Garantida per equipar-la al nou Ingrés Mínim Vital

Una comissió interdepartamental decidirà cada any si els pressuposts generals complementen les prestacions més baixes

fbba7993-5fef-44fb-a96b-b8ef8cc64c15
El Govern dona més garanties econòmiques a les famílies sense recursos amb un decret llei que regula totes les prestacions socials de caràcter econòmic que es poden percebre a la comunitat autònoma.

Aquesta regulació fa possible que tots aquells amb vulnerabilitat econòmica sobrevinguda que no puguin accedir al nou Ingrés Mínim Vital (IMV) rebin la Renda Social Garantida (RESOGA). La conselleria d’Afers Socials i Esports amplia els perfils actuals dels perceptors i les quanties de la renda illenca per adaptar-la a les característiques de la prestació estatal, garanteix el complement de les pensions no contributives (PNC) i crea una comissió interdepartamental que analitzarà cada any si s’han de complementar i com les rendes més baixes per via pressupostària.

Aquest decret desenvolupa l’article 22 de la Llei 4/2009 de Serveis Socials de les Illes Balears que fa referència a les tipologies de prestacions econòmiques del sistema. La nova regulació estableix tres tipologies de prestacions socials de caràcter econòmic: les de dret subjectiu, les de concurrència competitiva i les d’urgència social.

Les prestacions socials de caràcter econòmic de dret subjectiu són la nova Renda Social Garantida, el complement de Renda Social Garantida i la Renda d’Emancipació. Les prestacions socials de caràcter econòmic de concurrència competitiva permeten desenvolupar, al marge de la normativa de subvencions, convocatòries d’ajudes econòmiques que tenguin una disponibilitat econòmica limitada; i finalment, les d’urgència social permeten regular, sobretot, les ajudes econòmiques bàsiques dels ajuntaments, les d’emergència i les de suport familiar i suport a la inserció social.

Renda Social Garantida

L’aprovació de l’Ingrés Mínim Vital per part de l’Estat ha creat un nou escenari en el camp de les prestacions socials. És per aquest motiu que la Conselleria d’Afers Socials i Esports ha adaptat la Renda Social Garantida a la nova realitat, cobrint l’espai de necessitats econòmiques emergents i sobrevingudes dels illencs.

El Govern dona fins al 30 d’agost perquè els actuals perceptors de la Renda Social sol·licitin l’Ingrés Mínim Vital a la Seguretat Social, fet que determinarà si passen a rebre la prestació estatal o mantenen la balear.  En cap cas es podran rebre les dues prestacions a la vegada. 

La Renda Social Garantida (RESOGA) és el nivell de renda mínim que el Govern de les Illes Balears garanteix als ciutadans des de la seva aprovació el 2016. Amb la modificació d’avui equiparà els perfils dels perceptors i les quanties de la prestació autonòmica a l’estatal. A partir d’ara podran ser titulars de la RESOGA totes aquelles persones majors d’entre 23 i 65 anys que visquin en situació de vulnerabilitat que no tenguin accés a l’Ingrés Mínim Vital. A més, també inclou les persones majors de 65 anys que no puguin accedir a una pensió.

COMERCIO ANDRATX sa-societat-CANAFORNERAandratx

ansat

barcubano2020andratx-1

URBAN&LEGAL ABOGADOS

pinturas_andratx

electrotecnica

ecotorres excavacions-vallterra-andratx COMERÇ_ANDRATX

SA FINESTRA

TODA LA PROGRAMACION

fbba7993-5fef-44fb-a96b-b8ef8cc64c15 

 

Previous post Afectats per la COVID-19 tornen a l’UCI perquè ‘tu no hi hagis d’entrar mai’
Next post Nits a la Fresca 2020 d’Andratx, més concerts i més varietat