Autonòmic

Des d’avui es poden sol·licitar els ajuts d’escolarització per a alumnat dels centres d’educació infantil privats

Per atendre aquestes sol·licituds es destinarà un pressupost de 420.000 euros.

Per atendre aquestes sol·licituds es destinarà un pressupost de 420.000 euros.

fbba7993-5fef-44fb-a96b-b8ef8cc64c15Des d’avui es poden sol·licitar els ajuts d’escolarització per a alumnat dels centres d’educació infantil privats de la xarxa complementària

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca ha convocat els ajuts destinats a famílies amb infants de 0-3 anys escolaritzats a centres privats de la xarxa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears. 

AD6A78B2-B723-4962-B4DC-351C414DE0B1

Aquests ajuts es varen instaurar el curs passat 2019/2020. Les famílies amb infants escolaritzats a aquests centres poden sol·licitar els ajuts a partir d’avui i fins dia 17 de juliol per al curs 2020/21. Aquesta sol·licitud s’ha de fer en el centre on estarà matriculat l’infant el curs 2020-21.

L’objecte d’aquests ajuts és finançar part o la totalitat del cost del servei d’escolarització de l’alumnat que durant el curs 2020-2021 cursi estudis de primer cicle d’educació infantil, afavorir l’escolarització i compensar l’alumnat escolaritzat amb situació socioeconòmica més vulnerable.

Per atendre aquestes sol·licituds es destinarà un pressupost de 420.000 euros.

Els ajuts venen determinats per un barem que prioritza les famílies amb condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables. Es distingeixen dos tipus de beneficiaris:

1.Beneficiaris directes: Alumnes que es troben en situació d’acolliment, família víctima de violència de gènere i alumnes que tenguin la condició de refugiat (ells o els seus pares o tutors). Aquests alumnes tenen cobert el 100% del cost mitjà d’escolarització.

2.Beneficiaris per barem: Alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars desfavorables, d’acord amb els criteris d’aquesta convocatòria i en funció de la disponibilitat pressupostària. Aquests alumnes tenen cobert el 100% del cost mitjà d’escolarització si tenen 20 punts o més del barem. De 15 a 19 punts, tenen cobert el 75%, de 10 a 14 punts, el 50% i de 5 a 9 punts, el 25%.

En el cas dels centres públics, els titulars del centres han sol·licitat els ajuts per al sosteniment dels centres i beques per a l’escolarització a famílies en risc fins dia 30 de juny. Aquesta convocatòria ha sortit per un valor de 4.080.000 euros.

La xarxa complementària a la xarxa d’escoletes públiques està integrada per centres privats reconeguts com a centres educatius i que s’han inscrit a la xarxa (es pot consultar el llistat a l’oferta educativa de la web de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca).

En el cas de 0-3, aquests ajuts es complementem amb les beques de menjador que des de l’any passat inclouen els nivells educatius de 1r cicle.

CANAFORNERAANDRATX

barcubano2020andratx-1 urbanLEGAL pinturasTico ANSAT ELECTROTECNICA COMERCIOANDRATX VALLTERRA ecotorres

A %d blogueros les gusta esto: