28/03/2023

Medi Ambient, a disposició dels ajuntaments per assessorar-los en matèria de prevenció d’incendis

Pel que fa ajudes concretes, destaca l’ajuda a la instal·lació de calderes de biomassa fins un màxim subvencionable de 250 € per KW instal·lat

{"source_sid":"506AEE3A-1EDE-4539-AF26-51A368D3C9B0_1597330577945","subsource":"done_button","uid":"506AEE3A-1EDE-4539-AF26-51A368D3C9B0_1597330577903","source":"other","origin":"unknown"}


La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat s’ha posat a disposició dels municipis de Mallorca per assessorar-los en matèria de redacció de plans de prevenció d’incendis, campanyes de sensibilització o instal·lació de calderes de biomassa.

7DB6F1E1-3577-4B9C-B379-10C22612B1DD

781B26CB-BD15-41D6-860B-FB487A4B5629

ecotorres

En una carta remesa als consistoris, el director general, Llorenç Mas, explica que aquestes són actuacions subvencionables en la convocatòria oberta recentment pel Consell de Mallorca per dur a terme accions incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) per assolir els objectius 2030 prevists al Pacte de les Batlies de Mallorca, com són la reducció de les emissions de CO2, la implantació d’energies renovables, la millora de l’eficiència energètica i l’implement d’accions per a l’adaptació al canvi climàtic.

Més concretament, les actuacions subvencionables són:

– Redacció de projectes (inclourien projectes per a infraestructures de defensa contra incendis forestals, com franges de protecció en interfase urbà-forestal o dipòsits).

– Redacció de plans d’incendis (inclourien plans de prevenció d’incendis forestals o d’autoprotecció d’urbanitzacions en zones d’alt risc per incendi forestal).

– Realització de campanyes de sensibilització davant el risc d’incendis forestals, especialment entre escolars, gestors del territori i residents confrontants amb terrenys forestals.

Pel que fa ajudes concretes, destaca l’ajuda a la instal·lació de calderes de biomassa fins un màxim subvencionable de 250 € per KW instal·lat.

A la carta, Mas recorda que, el 2019 i el maig d’enguany, la Fiscalia General de l’Estat va enviar oficis als ajuntaments a través de la Federació de Municipis i Províncies recordant l’obligació que tenen els ajuntaments de disposar de Plans de Prevenció d’Incendis Forestals, i recordant les conseqüències jurídiques que pot suposar el no disposar-ne.

A mode de conclusió, la carta assenyala que «són unes ajudes molt interessants per tal d’assolir aquest objectiu de coresponsabilitat vers als incendis forestals, d’igual manera que per millorar l’eficiència energètica i la implantació d’energies renovables».


D24E4C97-050B-4E84-9779-FBA5F3405FEB

F03E5691-D6EE-4D1F-8653-A8741FB230B5

16E96A79-82B7-47F6-AEFB-411217285F63