Per una Policia Local digna


En aquests moments, policies locals al terme no en queden més que els mínims imprescindibles

És hora de que fem una anàlisi serena del que podria estar passant al si del cos de la
Policia Local d’Andratx.

Preocupant davant un hivern que es preveu molt conflictiu per la manca de recursos econòmics.

D’entrada, comentem el nombre d’agents que indica l’ Unió Europea, que aconsella una ràtio de 1.8 agents cada mil habitants. La Federació Espanyola de Municipis i Províncies, un agent cada 668 ciutadans. En el primer cas, a Andratx hi haurien d’haver 22 agents. En el segon, 16. En cap cas hi són.

safinestra2020_gifecotorres


La decadència ha anat en progressió geomètrica: fins no fa tant, els agents al petit quarter del carrer Catalunya oscil·laven entre vint i trenta operatius. Hi hagueren estius que el seu nombre sobrepassava la quarantena. En aquests moments, policies locals al terme no en queden més que els mínims imprescindibles. Les ràtios habitant/policia abans mencionades no s’acompleixen ni de lluny. No obstant, un aclariment: la situació no ve d’ara… La discussió sobre els sous dels municipals ve de lluny. I el malestar dels darrers amb tota la classe política que ha passat per la planta noble de Son Mas, també. Encara que en pugui tenir-ne una part, la responsabilitat de la situació no recau només en aquest equip municipal.

La Guàrdia Civil també ha retallat els seus serveis a Andratx

El pas del temps sense recanvis, els pocs incentius econòmics, alguns personalismes i les ofertes d’altres termes han pogut ajudar. El resultat: quasi ens hem quedat sense protecció de proximitat. Amb un agreujant: la Guàrdia Civil també ha retallat els seus serveis a Andratx terme. Preocupant davant un hivern que es preveu molt conflictiu per la manca de recursos econòmics derivat de l’absència de salaris del Turisme. Que podria arrossegar a un menor consum als establiments locals. Per tant, major atur.

Bons professionals estant partint cap a altres pobles

Seria molt grat que les autoritats locals decidissin dues coses: en primer lloc, l’obertura d’un borsí de Policies Locals… amb uns salaris en condicions. No podem pretendre que aquells que es poden estar jugant el seu físic per la nostra estabilitat social cobrin menys que un/a auxiliar administratiu. És il·lògic. Per aquest motiu bons professionals estant partint cap a altres pobles. Per l’altra, un estudi de compensació econòmica als qui han quedat, estudiant els complements cas per cas.


Només així no veurem tancat aquest quarter acabat d’estrenar i passem a formar part de Calvià. Perquè tendria molta gràcia que en un parell d’anys acabin patrullant els carrers del nostre terme aquells efectius que se’n varen anar d’ Andratx per cobrar un sou senzillament digne. Seria molt trist, la veritat.

Moltes gràcies.
Bernat Jofre i Bonet
Previous post Comercios con un plus de calidad añadido
Next post Cs denuncia que la falta de efectivos “impide a la Policía Local hacer su trabajo con seguridad”