s'Arracó / Sant Elm

Nova Reserva Marina de Sa Dragonera

Segons especifica l'ordre ministerial, les embarcacions que entrin a la reserva per a la pràctica d'activitats permeses hi hauran de comunicar-ho al servei de vigilància

La nova Reserva Marina de Sa Dragonera suposarà una protecció integral dels recursos marins a tot el litoral de l’illot

L’ordre publicada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació al Butlletí Oficial de l’Estat, per la qual s’estableix la nova reserva marina d’interès pesquer de Sa Dragonera i es defineixen la seva delimitació, zones i usos, suposarà una protecció integral dels recursos marins a tot el litoral de l’illot, ampliant l’espai marítim protegit en 457 hectàreesi.

Una reclamació de la Direcció General de Pesca i el sector pesquer de l’illa -especialment de la zona d’Andratx- cap al Ministeri, amb què han estat treballant des de fa temps per fer-la realitat. Així doncs, amb aquesta ordre ministerial s’amplia el conveni ja existent entre ambdues administracions per a la gestió compartida de la reserva de Llevant de Mallorca-Cala Rajada, i ara aquest conveni inclourà en el seu àmbit d’aplicació la nova reserva marina de Sa Dragonera, per la qual cosa s’amplia la protecció de tota la zona.


La consellera del ram, Mae de la Concha, s’ha mostrat molt satisfeta de l’ampliació, ja que amb aquesta “es dóna compliment a una demanda social dels col·lectius implicats de la zona d’Andratx, i també al nostre compromís de legisltura quant a la pesca de seguir protegint més espai marítim a les nostres illes per defensar a la vegada els interessos de la nostra pesca”. Segons el director general de Pesca del Govern balear, Joan Mercant, aquesta ordre del Ministeri el que permet “és que, a partir d’ara, sigui la conselleria qui vigili també les aigües exteriors de la reserva marina de Sa Dragonera, per així poder protegir més els recursos marins en aquesta zona del Mediterrani”. A més, ha dit, “fruit de l’estreta col·laboració amb el Ministeri”, també aquest continuarà vigilant les aigües interiors de la reserva marina del Llevant. Després de la seva publicació en el BOE, aquesta ampliació suposa completar íntegrament el litoral de Sa Dragonera, així com poder crear un refugi integral del qual la reserva marina autonòmica des Freu de Sa Dragonera mancava.

Cal remarcar que la zonificació aprovada per a la nova reserva contempla una part de reserva integral de 82 hectàrees, on només s’autoritzaran treballs científics degudament justificats, i una zona d’usos restringits amb punts per al busseig d’esbarjo. Al voltant d’aquestes dues zones es permetrà la pesca professional de tipus artesanal (de palangre, de potera per a calamars i curricà de superfície) i d’esbarjo (curricà de superfície i volantí). Per altra banda, la regulació de les activitats pesqueres (professionals i recreatives) en aigües exteriors s’harmonitza a la zona amb les ja existents per a aigües interiors de les Balears, que cerquen afavorir la pràctica d’activitats sostenibles, especialment la pesca artesanal. I pel que fa a les immersions de busseig d’esbarjo, s’ha establert una regulació adequada quant a punts d’immersió en consens amb el sector, per tal que la seva pràctica sigui compatible amb l’objectiu de protecció i regeneració dels recursos pesquers i els seus hàbitats.

Segons especifica l’ordre ministerial, les embarcacions que entrin a la reserva per a la pràctica d’activitats permeses hi hauran de comunicar-ho al servei de vigilància, i totes les captures que tinguin lloc dins de la reserva marina estaran sotmeses a la limitació de talles establerta en la normativa que les regula en el calador nacional del Mediterrani. A més, les embarcacions autoritzades només podran exercir l’activitat amb un únic art o aparell en cada jornada de pesca, per la qual cosa no està permès simultaniejar modalitats ni tenir a bord o usar altres arts o aparells. Només es podrà portar a bord i utilitzar en el conjunt de la reserva marina (aigües interiors i exteriors) un art o aparell, i l’activitat pesquera professional dins de la reserva marina no estarà permesa els dissabtes, diumenges ni festius. Així, els arts hauran de ser retirats el divendres al migdia, i podran tornar a ser calats el diumenge a partir de les 16 hores o la tarda del dia festiu a partir de les 16 hores.