Autonòmic

33,3 milions d’euros per a inversions municipals a l’illa de Mallorca

Les actuacions, cofinançades per Govern, Consell insular i ajuntaments, contribuiran a la sostenibilitat i l’eficiència urbana

[poll id=”3″]
Les actuacions, cofinançades per Govern, Consell insular i ajuntaments, contribuiran a la sostenibilitat i l’eficiència urbana
La presidenta Catalina Cladera i el conseller del Govern balear de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, amb el conseller insular de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, i el director general d’Arquitectura i Rehabilitació, Bernat Roig. 

Els municipis de Mallorca comptaran amb una injecció de 33,3 milions d’euros per fer actuacions en sostenibilitat i eficiència urbana entre 2020 i 2023. Es tracta d’un pla d’inversió en els municipis en coordinació i amb cofinançament de tres nivells d’administració: Govern balear, Consell insular i ajuntaments.

safinestra2020_gifecotorres

Aquesta actuació coordinada és una mesura inclosa al Pacte per a la Reactivació de les Illes Balears que es va signar el passat 1 de juliol per part del Govern, els altres consells insulars i els principals agents econòmics, socials i polítics de l’arxipèlag. Per a la presidenta Cladera, és «un pacte que conjuntament amb el nostre pla de reactivació social i econòmica “Mallorca Reacciona”, fa de palanca inversora des de les institucions públiques per donar una resposta conjunta, coordinada i contundent als efectes de la pandèmia».

Així mateix, ha explicat que «se suma a les actuacions ja fetes des de la Direcció Insular de Cooperació Local, amb el Pla d’Obres i Serveis per 20 milions i la convocatòria lligada al clima (PAESC), per 3,5. Tot amb l’objectiu, com marcaven els plans de reactivació de les dues institucions, de generar activitat i ocupació, en aquest cas amb accions molt lligades a la sostenibilitat i per avançar cap a un model més sostenible». Són objectius que «encaixen perfectament en l’Agenda 2030»,  ha dit Cladera, i «no renunciam a complir-la». 

Finalment, la presidenta ha remarcat que es tracta d’una convocatòria simplificada per poder agilitzar-ne la tramitació.

Per la seva banda, el conseller de Mobilitat i Habitatge, Marc Pons, ha assenyalat: «Aquest projecte neix de la necessitat d’inversió pública per reactivar l’economia en aquests moments complicats. Però ho feim amb els esforços orientats cap a un canvi de model sostenible. Aquests 33,3 milions arribaran a petites empreses de Mallorca, sobretot vinculades al sector de la construcció i permetran executar projectes que milloren l’eficiència energètica, la gestió de l’aigua, l’eliminació de barreres arquitectòniques i la mobilitat sostenible».

La presidenta Cladera i el conseller Pons han estat acompanyats pel conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, i el director general d’Arquitectura i Rehabilitació, Bernat Roig.

El Govern i el Consell hi destinen 11,1 milions d’euros cada un, mentre que els municipis hauran d’aportar un mínim d’un terç de la quantia màxima que se’ls hi dona. Per això el pressupost del Pla és, almanco, de 33,3 milions.

El repartiment es farà a partir d’una quantia mínima de 180.000 euros per a cada ajuntament i entitat local menor, a la qual s’hi hauran de sumar altres quantitats segons el nombre de nuclis urbans i d’habitants.
 
Actuacions subvencionables d’un mínim de 15.000 euros

safinestra2020_gifecotorres

Les actuacions a dur a terme s’han d’ajustar als cinc eixos del conveni signat entre el Govern i el Consell el passat mes de setembre:

1.   La millora de l’eficiència energètica a espais i edificis públics.
2.   La millora en xarxa baixa del cicle de l’aigua i reducció de fuites.
3.   El foment de l’accessibilitat, en aplicació de la Llei d’accessibilitat universal.
4.   La millora d’espais urbans.
5.   La mobilitat urbana sostenible.
 
Per tant, els ajuntaments podran fer projectes per optimitzar el consum d’aigua en els seus municipis; incentivar l’estalvi energètic i la implantació d’energies renovables en edificis, equipaments i serveis públics; o millorar l’eficiència energètica dels edificis d’ús municipal amb l’objectiu d’assolir edificis de consum quasi nul. Així mateix, s’eliminaran barreres a l’accessibilitat universal.

Altres accions que es podran executar seran les relacionades amb la millora de la mobilitat urbana sostenible (noves zones de vianants, creació de xarxa de carrils bici o adquisició de terrenys per aparcaments dissuasiu) o la millora dels espais urbans (creació o rehabilitació de parcs i jardins, actuacions d’esponjament i condicionament de la xarxa viària municipal).

Per últim, se subvencionaran totes les accions d’inversió previstes en el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) aprovat per l’ajuntament que s’ajustin als cinc eixos del conveni.
Cada ajuntament o entitat local menor pot presentar un màxim de 8 actuacions. En tots els casos els projectes han de tenir un import mínim de 15.000 euros i han d’estar executats el 31 de març de 2023. Això no obstant, els ajuntaments rebran un 50% de la subvenció en forma de bestreta des del moment de la concessió.
 
Intervencions de pedra en sec supervisades per un mestre artesà
 
Tal com va anunciar el Consell fa unes setmanes, aquesta convocatòria ja inclou una nova clàusula que afectarà els projectes que impliquin, total o parcialment, intervencions en marges o pedra en sec. D’acord a aquesta clàusula, serà obligat certificar que les obres que afecten aquests elements específics s’han realitzat sota la supervisió d’un mestre artesà en paret seca.

L’objectiu és garantir que la construcció s’ajusta als paràmetres d’aquesta tècnica tradicional. Això significa, a efectes de tramitació i justificació, que s’haurà d’incloure en l’expedient del projecte un certificat signat per un mestre artesà en pedra en sec, i que serà requisit per poder tenir accés a la convocatòria pública d’ajuts.
 
La decisió d’incloure aquesta nova clàusula és posar en valor el paper dels mestres margers i de pedra en sec, amb la voluntat de garantir el manteniment del nostre patrimoni i que les noves construccions d’aquesta tècnica a la s’ajustin a la tradició constructiva.