Autonòmic

Les Illes Balears oferiran la prestació d’ajuda per morir

A partir del 25 de juny, tota persona major d'edat i en plena capacitat d'obrar i decidir pot sol·licitar i rebre aquesta ajuda, sempre que ho faci de forma autònoma

Balears estarà en disposició d’oferir la prestació d’ajuda per morir a partir del 25 de juny, tal com estableix la Llei Orgànica 3/2021 de 24 de març, han informat avui la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, i el coordinador de Salut Mental, Oriol Lafau, durant una roda de premsa en la qual han detallat les passes que s’han fet per garantir l’exercici d’aquest dret de manera accessible, en condicions d’equitat, i amb seguretat i qualitat.

La consellera ha manifestat que la implementació d’aquesta llei dona resposta a una reivindicació social de molts d’anys. “Es dona l’opció a aquelles persones que vulguin exercir el dret i no s’obliga a ningú”, ha remarcat Gómez, la qual ha afegit que la llei contribueix a eliminar incerteses i inseguretats.

La consellera de Salut i Consum ha recalcat que Balears és una de les comunitats que ha avançat més en el camí cap a la prestació, i que la seva posada en marxa és una qüestió de justícia. Així mateix ha declarat el seu convenciment que evitarà situacions de patiment tant per a les persones tributàries d’aquest dret com per a les seves famílies.

Entre els aspectes en els que s’ha treballat fins ara, Gómez ha citat l’aprovació, el 3 de maig, del projecte de decret de creació de la Comissió de Garantia i Avaluació del Dret a la Prestació d’Ajuda per Morir de les Illes Balears, la qual queda adscrita a la Conselleria de Salut i Consum i té entre les seves funcions:

  • Resoldre totes les sol·licituds;
  • Verificar en el termini màxim de dos mesos si la prestació d’ajuda per morir s’ha realitzat d’acord amb els procediments previstos a la llei;
  • Resoldre les reclamacions que formulin les persones a qui el metge responsable hagi denegat la seva sol·licitud de prestació, així com dirimir els conflictes que puguin sorgir;
  • Detectar possibles problemes en el compliment de les obligacions previstes en aquesta Llei, proposant, si escau, millores concretes per a la seva incorporació als manuals de bones pràctiques i protocols;
  • Resoldre dubtes o qüestions que puguin sorgir durant l’aplicació de la Llei, servint d’òrgan consultiu en el seu àmbit territorial concret.

La comissió estarà formada per 9 membres de competència reconeguda. Cinc seran sanitaris (4 dels quals han de ser professionals de la medicina i 1 ha de ser professional d’infermeria) que estiguin o hagin estat almenys cinc anys en el Servei de Salut de les Illes Balears. Els altres quatre seran juristes amb més de cinc anys d’experiència en el seu àmbit professional. Gómez ha afirmat que l’objectiu és poder designar les persones en el termini de 15 dies.

Degut a que la Llei estatal ha atorgat un termini de temps molt limitat, de tres mesos, per a la creació i constitució de la Comissió, s’ha considerat oportú optar per una fórmula organitzativa de caràcter urgent i provisional que implica l’ús dels recursos ja existents a l’Administració de la Comunitat Autònoma. Aquesta fórmula serà vigent fins que s’aprovi pel procediment ordinari el decret que reguli la Comissió i la doti dels recursos propis per al desenvolupament de les seves funcions.

A la vegada, Salut ja fa feina en altres aspectes imprescindibles, com són tots els documents necessaris per tramitar la prestació; tots els sistemes informàtics per allotjar aquesta informació preservant la intimitat i les dades protegides per llei; la generació d’estructures i circuits per a l’administració dels fàrmacs i l’elaboració del material divulgatiu i formatiu per als professionals.

Per part seva, Lafau ha explicat la feina coordinada que estan fent les comunitats autònomes i el Ministeri de Sanitat per consensuar un manual de bones pràctiques clíniques i abordar diferents qüestions, com l’objecció de consciència. En aquest sentit,  ha destacat que la llei és molt garantista i reconeix el dret del professionals a l’objecció de consciència, aspecte que es traduirà en la creació d’un registre específic.

A partir del 25 de juny, tota persona major d’edat i en plena capacitat d’obrar i decidir pot sol·licitar i rebre aquesta ajuda, sempre que ho faci de forma autònoma, conscient i informada, i que es trobi en els supòsits de patiment greu, crònic i impossibilitador o de malaltia greu i incurable causants d’un patiment físic o psíquic intolerables.

Ha de tenir la nacionalitat espanyola o residència legal a Espanya o certificat d’empadronament que acrediti un temps de permanència en territori espanyol superior a dotze mesos, tenir majoria d’edat i ser capaç i conscient en el moment de la sol·licitud.

A %d blogueros les gusta esto: