09/12/2022

Les reserves hídriques de les Illes Balears se situen al 55%

Tot i així, el dèficit hídric interanual es manté, en el conjunt de l’arxipèlag, en un 14% en relació a la mitjana històrica

Les reserves hídriques de les Illes Balears se situen en el 55% en el mes de maig tres punts per davall del mes passat i divuit punts per sota respecte de l’any passat, quan estaven al 73%. Per illes, Eivissa és la única que incrementa, en un punt, els resultats en relació al mes anterior, passant del 50% al 51%. Menorca, en canvi, és la que més perd passant del 57% al 51%. Mallorca perd tres punts quedant-se al 55% i Formentera passa del 51% al 46%.

Pel que fa a les Unitats de Demanda (UD), les del Pla de Mallorca i Eivissa es mantenen en escenari de prealerta, mentre que la resta segueix en el de normalitat. Així, les dues que es mantenen prealerta necessitaran tres mesos consecutius en situació de normalitat per canviar d’escenari.

Les dades de l’AEMET indiquen que el maig ha estat humit a nivell de les Illes Balears perquè es varen acumular, de mitjana, 55,5 l/m2, un 47% més de la mitjana històrica. Pel que fa a temperatures, ha estat normal.

Per illes, el balanç ha estat desigual. Mallorca i Menorca han registrat un mes humit amb precipitacions que se situen en un 47% i un 17%, respectivament, per sobre de la mitjana històrica. A les Pitiuses, en canvi, ha estat un mes molt humit, amb un total de precipitacions que superen en un 69% la mitjana històrica.

Tot i així, el dèficit hídric interanual es manté, en el conjunt de l’arxipèlag, en un 14% en relació a la mitjana històrica. Per illes, la situació és la següent: Mallorca (-13%), Menorca (-16%) i Pitiüses (-24%).

Tot i la relativa abundància de pluges de maig el dèficit hídric interanual es manté i, en conseqüència, els aqüífers es troben en nivells relativament baixos per l’època. Si no hi ha recuperació durant aquest mes de juny, les UD de Migjorn i Tramuntana Nord podrien entrar en l’escenari de Prealerta el mes de juliol.