Autonòmic

Prorroguen les limitacions de reunions socials en horari nocturn per contenir els contagis de Covid-19

El Govern enviarà l’Acord al TSJIB perquè autoritzi la mesura

La Conselleria de Salut revisarà cada 15 dies el nivell de cada illa

El Consell de Govern d’avui, 16 d’agost, reunit amb caràcter extraordinari, ha aprovat prorrogar les limitacions de reunions socials en horari nocturn fins ara vigents en cadascuna de les Illes Balears, per continuar amb l’estratègia de contenció de la transmissió del SARS-CoV-2. Ara, l’Acord del Consell de Govern es remetrà al Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears perquè n’autoritzi la pròrroga fins al 15 de setembre (tot i que la situació de cada illa s’avaluarà i revisarà, com fins ara, cada 15 dies).

El Govern adopta aquesta decisió atesa l’experiència acumulada d’aquests darrers mesos, que ha fet evident el risc que impliquen les activitats socials de caire lúdic i festiu associades al consum d’alcohol, en les quals s’ha demostrat una adopció menor de les mesures de prevenció enfront del contagi per COVID-19, com ara el manteniment de la distància interpersonal o l’ús de mascareta. Igualment, s’ha fet evident l’efectivitat de l’establiment de mesures restrictives a aquests tipus d’activitats de risc extrem, bé sigui limitant la mobilitat o bé restringint el tipus d’activitats permeses en horari nocturn.

A més, la participació majoritària en aquestes activitats de persones joves, que pertanyen al segment de població que es troba iniciant el procés de vacunació en aquests moments i que, per tant, encara no estan protegides enfront de la infecció, reforça la necessitat d’actuar de manera específica sobre aquest àmbit.

Per tot això, davant la necessitat d’aturar la incidència durant les properes setmanes, es considera que s’han de mantenir els mecanismes establerts mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 per limitar la vida social en horari nocturn a les unitats de convivència. Aquesta mesura, que basa la seva efectivitat, principalment, en una reducció en el nombre de contactes socials que es produirien en situacions de risc extrem de contagi, implica una afectació menor a escala social o econòmica que altres actuacions dirigides a restringir de manera més generalitzada àmbits d’activitat que impliquen un grau menor de risc relatiu.

Concretament, l’Acord assolit avui pretén prorrogar fins al dia 15 de setembre les condiciones en què es poden dur a terme les reunions i les trobades familiars i socials en horari nocturn d’acord amb el que disposa l’apartat segon de l’Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19, tenint en compte els paràmetres següents:

•    Quan la incidència acumulada a catorze dies a l’illa sigui superior a 350 casos per 100.000 habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 5 % en relació amb els llits de cures crítiques per COVID-19 o del 2 % pel que fa a llits d’hospitalització per COVID-19, no es permeten les reunions socials o familiars de persones en l’horari comprès entre les 02.00 i les 6.00 h, llevat que es tracti de persones convivents.

•    Quan la incidència acumulada a catorze dies a l’illa sigui superior a 450 casos per 100.000 habitants i la pressió hospitalària sigui superior al 10 % quant als llits de cures crítiques per COVID-19 o del 5 % respecte dels llits d’hospitalització per COVID-19, no es permeten les reunions socials o familiars de persones en l’horari comprès entre la 01.00 i les 6.00 h, llevat que es tracti de persones convivents.

Tal com ja estava previst a l’Acord de 20 de juliol, el Consell de Govern ha aprovat, a més, la publicació quinzenal de la incidència acumulada i de la pressió hospitalària a les Illes Balears a través d’una resolució de la consellera de Salut i Consum i, consegüentment, l’aplicació de les mesures que corresponen en cada cas.

La revisió següent, una vegada el Tribunal Superior de Justícia de els Illes Balears hi doni el vistiplau pertinent, es farà el dia 23 d’agost, data en què també s’analitzaran la resta de mesures aplicades per contenir els contagis de SARS-CoV-2 en altres àmbits.