02/02/2023

Es redueixen al mínim les restriccions autonòmiques per la Covid-19

Les Illes ja superen el 81 % de població diana vacunada amb pauta completa i una situació baixa de transmissió de la malaltia

Amb caràcter general, es permetrà l’ús del 100 % de la cabuda als establiments, locals i serveis oberts al públic

Les Illes ja superen el 81 % de població diana vacunada amb pauta completa i una situació baixa de transmissió de la malaltia

El Consell de Govern ha aprovat el Pla de Mesures per gestionar la crisi sanitària derivada de la COVID-19 que serà vigent des que es publiqui en el BOIB (demà, 26 d’octubre). El nivell en el qual es troba cada illa es revisarà cada quinze dies.

Aquest Pla estableix un retorn a la normalitat en totes les activitats econòmiques i socials, sempre atenent les mesures generals de cautela i protecció i l’ús de mascareta.

La reducció de restriccions és fruit de les bones dades sanitàries gràcies a la responsabilitat individual i la vacunació massiva.

De totes maneres, el Govern continua fent èmfasi en la recomanació de la vacunació enfront de la COVID-19 a tota la població, especialment a les persones vulnerables, les que treballen amb població vulnerable i les que participen en activitats grupals.

Amb caràcter general, es permetrà la utilització del 100 % de la capacitat màxima dels establiments, locals o serveis oberts al públic. Les activitats de ball que es puguin dur a terme (allà on no estigui expressament prohibit) es faran amb l’ús obligatori de mascareta i en espais delimitats i separats de les zones destinades al consum de begudes i aliments.

Una de les poques restriccions que es mantenen és la referent al consum de tabac i assimilats. Continua estant prohibit fumar a les terrasses d’establiments d’ús públic, així com a la via pública o en espais a l’aire lliure d’ús públic quan no es pugui assegurar el manteniment d’una distància mínima de dos metres amb altres persones, com també quan s’estigui en deambulació.

Per evitar nous contagis massius, resten prohibides les botellades en totes les vies i espais públics.

El nou acord estableix mesures diferenciades segons el nivell d’alerta epidemiològica en el qual es trobi cada illa. Així, es mantenen algunes de les limitacions vigents fins ara en el nivell 1 (situació en la qual ara es troben Mallorca, Eivissa i Formentera) i s’aixequen pràcticament totes en el cas del nivell zero, de risc controlat, que és el cas de Menorca.

Situació epidemiològica

Segons l’informe elaborat pel Comitè Autonòmic de Malalties Infeccioses, en el moment actual, ens trobam davant una situació de baixa transmissió de la COVID-19, malgrat que les incidències encara es mantenen de forma global en nivells de risc mitjà i que s’ha evidenciat un lleu repunt dels contagis durant els darrers dies.

L’avaluació del risc conclou que, de forma global, la comunitat autònoma es troba situada en el nivell d’alerta 1. Per illes, Mallorca, Eivissa i Formentera es troben en el nivell d’alerta 1, mentre que Menorca es troba en el nivell d’alerta 0, o de risc controlat.

La cobertura de vacunació arriba ja al 81 % de la població diana. L’èxit assolit durant la campanya de vacunació permet que les Illes Balears es trobin davant un nou escenari de control de la pandèmia, en què els augments de mobilitat no s’estan traduint, proporcionalment a fases anteriors de l’epidèmia, en augments d’infeccions simptomàtiques i, especialment, de malaltia greu.