Opiniones

Els aparcaments i els nostàlgics andritxols

Perdonaran els més joves, però la sensació de vergonya aliena por arribar a quedar a envaïr-lo a un quan escolta els arguments que públicament defensen els polítics andritxols...

Perdonaran els més joves, però la sensació de vergonya aliena por arribar a quedar a envaïr-lo a un quan escolta els arguments que públicament defensen els polítics andritxols… O els qui ho aspiren a ser-ho.

Dic això en analitzar les primeres declaracions del nou coordinador de VOX a Andratx. Els seguidors de Santiago Abascal ens revelen que l’aparcament és una prioritat no resolta als cinc nuclis urbans que conformen el nostre poble. Efectivament: des de fa tres legislatures, s’han posat en marxa diferents programes de compra o lloguer de solars per a acondicionar-los com a parking. El que passa és que a la Vila i molt especialment al Port el M2 urbà es cotitza pels niguls. Aquest és el gran problema. 

Servidor no sap si la propera legislatura  els “voxers” poden entrar al govern municipal. Però mirin, en el cas de que així sigui i vulguin solucionar la qüestió dels aparcaments, el  primer que es poden trobar és un tècnic que els dirà que no signarà una compra per més d’uns euros/M2. Que si el càrrec polític en vol assumir les possibles conseqüències patrimonials en un futur, endavant. Pot signar. Aleshores veurem si els nostàlgics del franquisme – les coses, pel seu nom – andritxols tenen tantes solucions com diuen. Si el possible signant assumiria  el risc de l’acció, sabedor del perill real d’anar als jutjats per una querella interposada per un altre particular, propietari d’un altre solar. El tema d’administrar els cabals públics és molt més complex del que es pensen alguns. No obstant, potser tenim una enorme sorpresa. Però mentrestant, ( i fins que les NNSS no estiguin aprovades ), l’ estat de les coses serà aquest. Sense negar la gravetat del problema, que hi és. 

Moltes gràcies.
Bernat Jofre i Bonet