06/02/2023

Expressions populars. (I)

Començam el nostre viatge amb un petit recull de dites i expressions populars..Començam el nostre viatge amb un petit recull de dites i expressions populars. Que se
poden adaptar a la realitat andritxola o no. Això, ja depèn de cadascú…

“De moliner mudaràs, però de lladres no en sortiràs”

“De porcs i de senyors, n’han de venir de casta”

“Tot anava bé, fins que arribà el misser”

“On canten galls, no canten gallines”

“Per avall caldera, que aquí no és ca teva”

“Haver-hi un dos de Maig"

“Haver-hi un bollit”

“Haver-hi un França i Espanya”

“A casa oberta, molt mal fa entrar-hi”

“Això és can Bum”

“Aferrar-se pel cap que crema”

“Tenir memòria de peix"

"No és més curt perquè no s'entrena"

"Creure's el més viu dedins Son Serra"

"Veure la palla als ulls dels altres i no la biga a la dels seus"

"Fer de mosca vironera i no veure qui o de què és el fems" ( diverses versions)

“No diguis blat abans de haver segat, tenir-lo al sac i que no tingui cap forat"

“Vendre la pell de l'òs abans de caçar-lo"

“Passar l’arada davant el bou”

“Se creu sa madona de Son Coc”

"Més traïdor que una coça"

"Més estufat/da que un poll entrat en costura"

“Més astut que una guineu"

"Més viu que una centella"

"Més beneit que en Troques"

"Més gandul que el jeure"

"Ser més curt que una màniga de guardapits"

“Ser més caparrut que una somera de tafona"

“Ser més aferradís que una paparra"

“Ser més fals que un duro de Sevilla”

"Fer feina per ses….."

“Tothom recull el que sembra”

La setmana qui ve, més.

Moltes gràcies.
Bernat Jofre i Bonet