06/02/2023

Per un pla de felicitat

Fins que algú no prengui consciència de que fa falta un pla de mobilitat urbana com toca a tot el municipi, no avançarem massa

#fempoble

La fotografia no és d’un lloc en especial de la Vila. És al carrer metge Gaspar Pujol amb Indústria. Un barri normal de gent normal, cadascú amb els seus respectius problemes i virtuts. Però tots i totes, amb un nexe comú: no viuen del tot bé pels impostos que paguen.

Desgraciadament, com els d’aquesta comunitat en podem trobar massa gent, al terme municipal. En línies generals, l’excessiva presència de cotxes o les voreres estretes i poc indicades per a la gent gran són les qüestions més escoltades. La qüestió no ve d’ara. Ni de fa vuit anys. El mal ve d’antic, siguem seriosos.

Fins que algú no prengui consciència de que fa falta un pla de mobilitat urbana com toca a tot el municipi, no avançarem massa.

Hauria de ser una feina de tots, amb aparcaments dissuasoris a les entrades dels diferents cascs urbans i voreres còmodes per a totes les persones. Mentrestant, seguirem vivint en un híbrid entre ciutat i poble. Amb tota la saturació i incomoditat de la primera… i els pocs recursos del segon.

I és que més que un pla de mobilitat, podria acabar essent un pla de felicitat.

Moltes gràcies. #fempoble

Bernat Jofre i Bonet