08/12/2022

Atribuïr-se

El matís ve després, quan diverses persones, associacions i entitats s’atribueixen una part o fins i tot del mèrit de la nova

#fempoble

L’altre dia va ser notícia que els andritxols i andritxoles tindrem un servei de transport sanitari digne dels nostres impostos mentre duri el tancament del túnel de Son Fortuny.

Fins aquí, cap novetat excepte la de tenir una alegria comuna per a tots i totes: en cas d’haver-hi una urgència mèdica a la vall, els primers auxilis en un temps i forma adequats semblen garantits. Perfecte.

El matís ve després, quan diverses persones, associacions i entitats s’atribueixen una part o fins i tot del mèrit de la nova. Des de batlia fins l’oposició.

Potser seria positiu reflexionar sobre què ens atribuïm i el que no. O fer una competició damunt qui ha desenfundat primer i més cap a dalt el telèfon per tal de que l’Unitat d’Intervenció Mòbil sigui una realitat al terme municipal. Unint forces i no tirant-se els plats els uns als altres. Fent poble, en definitiva.

Però això darrer, potser, seria massa demanar per segons qui.

Moltes gràcies.
Bernat Jofre i Bonet