08/12/2022

El Parc Natural de sa Dragonera finalitza amb èxit la campanya d’estudi de la migració de tardor

La migració postnupcial durà a gran part de la població d’aus del centre i nord d’Europa als seus llocs d’hivernada, que se situen al Sud d’Europa i a l’Àfrica

La consellera de Medi Ambient Ribot: «aquesta campanya de seguiment d’ocells ens permet conèixer l’estat de la conservació de l’avifauna que passa pel Parc Natural de sa Dragonera»

La direcció insular de Medi Ambient ha impulsat una campanya d’anellament durant la migració postnupcial al Parc Natural de sa Dragonera. La campanya, realitzada pel Grup d’Ornitologia Balear (GOB) ha durat un total de 7 dies, dels quals el primer i el darrer han servit per muntar i desmuntar l’estació, que ha estat activa durant 5 dies. Hi han participat un total de 7 persones.

En total s’han capturat 624 aus de 25 espècies diferents, de les quals 23 eren passeriformes i 2 no passeriformes. Del total de captures, 551 corresponen a nous anellaments i 73 a controls d’aus anellades durant la campanya (és a dir, que es tornen a capturar un cop anellades). Les dades obtingudes mostren que dues espècies, el ropit (Erithacus rubecula) i el busqueret de capell (Sylvia atricapilla), sumen 425 exemplars i suposen quasi el 80% del total de captures durant la campanya, el que vol dir que han estat les dues espècies principals en migració durant aquells dies per sa Dragonera.

La migració postnupcial durà a gran part de la població d’aus del centre i nord d’Europa als seus llocs d’hivernada, que se situen al Sud d’Europa i a l’Àfrica. Aquesta migració té les seves pròpies característiques que la fan diferent a la que es realitza en primavera, especialment en el fet que s’allarga en el temps i que la realitzen molts més aucells, ja que inclou als joves nascuts el mateix any. Per algunes espècies, a més, existeixen diferències entre el pas prenupcial i el postnupcial, ja que no empren la mateixa ruta d’anada que de tornada.

Aurora Ribot, vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, ha destacat que «aquesta campanya de seguiment d’ocells ens permet conèixer l’estat en què es troba l’avifauna que passa pel Parc Natural de sa Dragonera i altres dades relacionades amb la migració. Poder fer estudis poblacionals, tan de les aus migratòries com de les residents al parc, és clau per a la gestió de l’espai i per aquest motiu continuem promovent aquest tipus d’estudis científics».

Per la seva banda, Inmaculada Férriz, directora insular de Medi Ambient, ha explicat que «a multitud d’estudis de biodiversitat és freqüent la presa de dades d’individus en particular, ja que així s’obtenen valuoses dades que ens permeten comprendre millor la seva biologia, l’estructura de la població o la vinculació que tenen amb els hàbitats que ocupen, entre d’altres. A més, en el cas del moltes espècies d’aus el registre d’un individu anellat ofereix informació clau pel que fa els seus desplaçaments, tant si són migratoris com si ho fan per altres raons com l’alimentació».

Aus anellades

Ropit Erithacus rubecula 305, busqueret de capell Sylvia atricapilla 120, busqueret de cap negre Sylvia melanocephala 27, tord Turdus philomelos 26, verderol Chloris chloris 13, ull de bou Phylloscopus collybita13, pàssera Monticola solitarius 8, cadernera Carduelis carduelis 5, coa-roja P. phoenicurus 5, coa-roja de barraca Phoenicurus ochruros 4, mèlera Turdus merula 4, busqueret coallarg Sylvia balearica3, passerell Linaria cannabina 3, pinsà Fringilla coelebs 2, vitrac barba-roig Saxicola rubicola 2, estornell Sturnus vulgaris 2, arner Alcedo atthis 1, titina d’arbre Anthus trivialis 1, trencapinyons Loxia curvirostra 1, mussol petit Otus scops 1, ull de bou de passa Phylloscopus trochilus 1, reietó cellablanc Regulus ignicapilla 1, gafarró Serinus serinus 1, busqueret gros Sylvia borin 1, tord flassader Turdus torquatus 1.

A tots els aucells se’ls ha marcat amb una anella metàl.lica i les dades recollides de cada ocell, han estat les següents: espècie, sexe, edat, longitud alar, greix, múscul i pes.