29/01/2023

Mal temps

Mentrestant, els partits polítics locals hauran presentat les seves candidatures a la batlia d’Andratx

Ja era hora: està plovent tres dies seguits…

Certament, l’estat del camp era molt preocupant: ja hi havien ametllers que començaven a florir a mitjan novembre. Un despropòsit. D’igual manera que l’absència de baixes temperatures impedia la celebració de les tradicionals matances: la presència de mosques i moscards ho impedien.

Temps de llaurar un altre pic, ecsequellar els arbres fruiters – oliveres, garrovers, ametllers, la darrera ocasió per la vinya – i cremar la brutor que hi pugui haver al camp.

Que d’aquí poc vindrà Nadal, Cap d’Any, l’Epifania del Senyor i Sant Antoni. I treballar amb la butza plena pot fer-se feixuc.

Mentrestant, els partits polítics locals hauran presentat les seves candidatures a la batlia d’Andratx, que enguany toquen eleccions.

Però millor deixar aquí l’escrit, i no parlar del mal temps…

Bernat Jofre i Bonet