Mal temps

Mentrestant, els partits polítics locals hauran presentat les seves candidatures a la batlia d’Andratx