El poble blau

En tot cas, la predilecció pel blavós en les seves múltiples formes començà a ser una part inconfusible del terme municipal