Un cert respecte…

Qualsevol es pot haver fixat en els esforços que darrerament fa en parlar català quan l’entrevisten als mitjans audiovisuals