Mort a S’Arracó

El finat devia haver estat un infant feliç. Amb les seves aspiracions, com tothom. Que no devia merèixer aquest final