Polígon Andratx

Un dels efectes crida d’aquesta situació és la certa absència d’un transport públic. O, com a mínim, amb uns intervals de connexió més breus que els actuals