Tolerància contra diversitat

Som una societat cada pic més diversa. Per tant, hairier de tenir major cintura i flexibilitat envers aquells que no són com nosaltres. O del nostre mateix gènere. Hauria de ser prioritari que el discurs de la tolerància arribàs, quasi en primer lloc, als adults del demà. És a dir els escolars d’avui.

La pregunta obligada és com poder neutralitzar la gratuïta violència dels videojocs, la qual afecta de ple nins i nines, els seus majoritaris consumidors. També quina imatge podem donar els adults als menors. O quina influència pot tenir l’ambient familiar com a desenvolupant de segons quins caràcters agressius.

Masses qüestions potser. Però val la pena plantejar-se les.

Moltes gràcies.
Bernat Jofre i Bonet

Previous post Els serveis de salvament, rescat i socorrisme de les Illes Balears han recuperat 776 vides
Next post Anabel Curtó: “Miles de familias luchan a diario para conseguir una igualdad real”