Autonòmic

Augmenten fins als 200.000 € els ajuts per a l’adquisició de material per part de les federacions esportives

Se subvenciona tant material esportiu com no esportiu perdurable per a la pràctica esportiva durant el 2023

S’incrementa un 33% l’import amb 50.000 euros més

La Conselleria d’Afers Socials i Esports, a través de la Direcció General d’Esports, ha publicat la convocatòria d’ajuts, per un import total de 200.000 euros, destinats únicament a l’adquisició de material esportiu i no esportiu estàndards relacionat directament amb la pràctica esportiva de les federacions esportives o delegacions esportives de les federacions espanyoles a les Illes Balears per al 2023.

Aquests ajuts s’han incrementat un 33% respecte de l’anterior convocatòria, ja que s’hi destinen 50.000 euros més.

La convocatòria pretén atendre les necessitats de millora i actualització del material i l’equipament esportiu i no esportiu perdurable, aquell que no és d’un sol ús, de les federacions -com per exemple, cistelles, porteries, piraigües, vaixells i canoes, jocs de pals per a suport de xarxes, marcadors electrònics i rellotges de temps, taules de tennis de taula, bancs, taquilles, etc. No és subvencionable el material esportiu considerat fungible, aquell que es deteriora o desgasta amb l’ús, com és la roba esportiva, així com el no esportiu que no és imprescindible per a la pràctica esportiva, com el material d’oficina, ja siguin mobles, ordinadors, armaris, etc.

El termini per presentar les sol·licituds és de vint dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tant, fins al 16 de gener.

Per primera vegada se separen d’aquesta línia els ajuts per a material adaptat, que comptarà amb una convocatòria específica, que es publicarà en uns dies.